საფონდო ბაზარი, საფონდო ბირჟებზე დღეს
საფონდო ბირჟებზე 71229 კომპანია რეალურ დროში.
საფონდო ბაზარი, საფონდო ბირჟებზე დღეს

საფონდო შეთავაზებები

საფონდო კვოტების ონლაინ

საფონდო კვოტების ისტორია

საფონდო კაპიტალიზაცია

საფონდო დივიდენდები

კომპანიის აქციების მოგება

ფინანსური ანგარიშები

შეფასების კომპანიები. სად ინვესტირებას ფული?

Alphabet Inc. ბაზრის ქუდი

საფონდო ბირჟაზე Alphabet Inc. დღეს და Alphabet Inc. - ის კაპიტალიზაციის ისტორია საფონდო ბირჟაზე GOOG აქციების ვაჭრობის დაწყებიდან.
ვიჯეტების დამატება
დამატებულია widgets

Alphabet Inc. კაპიტალიზაცია

დღეს Alphabet Inc. -ის ბაზრის კაპიტალიზაცია შეადგენს 1 001 230 827 520 ამერიკული დოლარი წელს.
+48 057 614 336 $ (+5.04%)
გუშინდელი კაპიტალიზაციის შეცვლა

რა არის კაპიტალიზაცია Alphabet Inc. დღეს. ყველა Alphabet Inc. აქციების გამოქვეყნება დღეს არის Alphabet Inc. კაპიტალიზაცია. Alphabet Inc. კაპიტალიზაციის შესახებ ინფორმაცია მიღებულია ღია წყაროებიდან. Alphabet Inc. დღეს საბაზრო ქუდი უდრის 1 001 230 827 520 აშშ დოლარს.

Alphabet Inc. ვაჭრობის მოცულობა

დღეს, Alphabet Inc. აქციების სავაჭრო მოცულობა 1 859 480 ამერიკული დოლარი შეადგინა.
+89 430 $ (+5.05%)
გუშინდელი ვაჭრობის მოცულობის შეცვლა

Alphabet Inc. დღეს სავაჭრო მოცულობამ შეადგინა $ 1 859 480. Alphabet Inc. ვაჭრობა ხდება სხვადასხვა სავაჭრო ვებსაიტებზე. Alphabet Inc. ვაჭრობა ტარდება მრავალი ბირჟის ბირჟაზე რეალურ დროში, ვაჩვენებთ Alphabet Inc. დღიურ ვაჭრობას. Alphabet Inc. კაპიტალიზაცია გაიზარდა $ 48 057 614 336.

ჩვენება:
To

Alphabet Inc. საბაზრო ქუდი

Alphabet Inc. გრაფიკზე კაპიტალიზაცია წლების მიხედვით. 1.69% კვირაში - ცვლილება Alphabet Inc. საბაზრო კაპიტალიზაციაში. Alphabet Inc. წლის კაპიტალიზაციის ცვლილება არის 24.29%. Alphabet Inc. –ის საბაზრო კაპიტალიზაცია ახლა ტოლია 1 001 230 827 520 აშშ დოლართან.

კვირა თვე 3 თვე წელი 3 წელი

Alphabet Inc. კაპიტალიზაციის ისტორია

თარიღი კაპიტალიზაცია
კაპიტალიზაცია (საბაზრო კაპიტალიზაცია) წარმოადგენს საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის ყველა კომპანიების საბაზრო ღირებულებას. საბაზრო კაპიტალიზაცია უდრის აქციების ფასი გამრავლებული აქციების რაოდენობის მიხედვით.
02/07/2020 1 001 230 827 520 $
29/06/2020 953 173 213 184 $
26/06/2020 954 983 514 112 $
19/06/2020 976 684 974 080 $
18/06/2020 981 804 711 936 $
17/06/2020 991 871 041 536 $
16/06/2020 984 547 590 144 $

Alphabet Inc. ტომის ჩარტში

კვირა თვე 3 თვე წელი 3 წელი

Alphabet Inc. მოცულობის ისტორიის მონაცემები

თარიღი მოცულობა (24 სთ)
Alphabet Inc.- ის აქციების სავაჭრო მოცულობა არის ის, რომ შერჩეული თარიღისთვის შეძენილი და გაყიდული GOOG აქციების ყველა ტრანზაქციის საერთო რაოდენობა.
02/07/2020 1 859 480 $
29/06/2020 1 770 050 $
26/06/2020 848 325 $
19/06/2020 2 648 790 $
18/06/2020 513 779 $
17/06/2020 1 549 615 $
16/06/2020 1 183 955 $

02/07/2020 Alphabet Inc. კაპიტალიზაცია უდრის 1 001 230 827 520 აშშ დოლარს. Alphabet Inc. ს საბაზრო კაპიტალიზაციამ 29/06/2020 შეადგინა 953 173 213 184 აშშ დოლარი. Alphabet Inc. კაპიტალიზაციამ 26/06/2020 შეადგინა 954 983 514 112 აშშ დოლარი. 19/06/2020 Alphabet Inc. კაპიტალიზაციამ შეადგინა 976 684 974 080 აშშ დოლარი.

18/06/2020 Alphabet Inc. კაპიტალიზაცია უდრის 981 804 711 936 აშშ დოლარს. Alphabet Inc. კაპიტალიზაციამ შეადგინა 991 871 041 536 აშშ დოლარი 17/06/2020. Alphabet Inc. ს საბაზრო კაპიტალიზაციამ შეადგინა 984 547 590 144 აშშ დოლარი 16/06/2020.

დღეს Alphabet Inc. კაპიტალიზაცია 1 001 230 827 520 $. შეიცვალა Alphabet Inc. -ის ბაზრის კაპიტალიზაცია +5.04% გუშინ შედარებით. აქციების GOOG, Alphabet Inc. -ის სავაჭრო მოცულობის სავაჭრო მოცულობამ 1 859 480 $ შეადგინა. აქციების Alphabet Inc. -ის სავაჭრო მოცულობა +5.05%-მდე შეიცვალა წინა დღესთან შედარებით.

აქციების ღირებულება Alphabet Inc.

ფინანსები Alphabet Inc.